Naviwindow trúng thầu dự án tại khu công nghiệp Long Hậu